Prawo do odstąpienia od umowy

Reklamacje i zwroty według Regulaminu Sklepu

 

 

Jako konsument masz prawo odstąpienia od umowy zakupu zawartej na odległość / online w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny. Okres, w którym przysługuje prawo do rezygnacji, jest liczony od dnia dostawy ostatniego produktu z zamówienia. Najprostszą metodą zwrotu jest wypełnienie dołączonego do każdego zamówienia formularza zwrotu, umieszczenie go w paczce oraz odesłanie jej do nas.

 

Towar powinien zostać wysłany do nas niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy. 

 

Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku, gdy nie odbierzesz wysłanego przez nas do Ciebie Towaru i skorzystasz z prawa do odstąpienia od Umowy, ponosisz koszt związany ze zwrotem przesyłki do Sprzedawcy.

Możesz przymierzyć zamówiony produkt (z wyjątkiem osobno zabezpieczonych elementów ubioru, takich jak pieluszki wielorazowe oraz bielizna), aby sprawdzić, czy Ci odpowiada. Aby dokonać zwrotu pieluchy wielorazowej lub bielizny, plomba ( naklejka w środku ) takiego produktu musi pozostać nienaruszona.

 

W niektórych sytuacjach odstąpienie od umowy tylko w części skutkować może utratą rabatów uzyskanych przez konsumenta na etapie zakupów, o ile z okoliczności jednoznacznie wynikało, że rabat nie zostałby udzielony, gdyby umowa została zawarta w innym kształcie. Podobnie, jeśli udzielenie rabatu związane jest z ogólną wartością dokonanych w ramach jednej umowy zakupów – częściowe odstąpienie od umowy może powodować utratę warunków promocyjnych/utratę rabatu.

 

CO MAM ZROBIĆ, ABY ZWRÓCIĆ PRODUKT?

Jeżeli chcesz skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy w jasny sposób zawiadomić Eko Manufaktura o chęci skorzystania z prawa do zwrotu (np. list wysłany za pośrednictwem poczty lub poczta elektroniczna sklep@ekomanufaktura.eu ). W wiadomości podaj imię i nazwisko, adres oraz inne potrzebne informacje, np. numer zamówienia, numer potwierdzenia zakupu oraz nazwę produktu.

Aby zdążyć w terminie, wystarczy, że wyślesz wiadomość o chęci skorzystania z prawa do odstąpienia przed upłynięciem terminu odstąpienia od umowy.

Koszty zwrotu i odpowiedzialność za przesyłkę zwrotną produktu ponosi klient. Dlatego zalecamy staranne zapakowanie produktu najlepiej w oryginalne opakowanie. Produkt powinien zostać zwrócony w ciągu maksymalnie 14 dni, licząc od daty przekazania firmie Eko Manufaktura wiadomości o chęci skorzystania z prawa do zwrotu.

 

ZWROT PŁATNOŚCI

Jeśli klient odstąpi od umowy zakupu, Eko Manufaktura Sp. z o.o. zwraca uiszczoną przez klienta opłatę za towar łącznie z kosztami wysyłki (nie wliczając w to dodatkowych kosztów związanych z wysyłką w przypadku wybrania innego sposobu dostawy niż przesyłka standardowa oferowana przez Eko Manufaktura). Koszty zwrotu ponosi klient. W przypadku zwrotu części zamówienia koszty dostawy nie są zwracane.

 

ODLICZENIE

 

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, w których zwrócony Towar nosi ślady użytkowania.

 

Od zwracanej kwoty Eko Manufaktura Sp. z o.o. ma prawo odliczenia sumy odpowiadającej spadkowi wartości produktu spowodowanemu naruszeniem produktu w większym zakresie niż konieczny do stwierdzenia jego właściwości czy funkcji.

 

Zwrot płatności nastąpi za pośrednictwem tej samej metody, która została wybrana, chyba że uzgodniono inaczej lub istnieją przeszkody do zrealizowania tej metody płatności.

 

Zwroty ( z dopiskiem " Zwrot Towaru " ) należy kierować na adres : 

 

Eko Manufaktura

ul. Lipowa 3D

30 - 702 Kraków

 

LUB DO PACZKOMATU : 

kod paczkomatu STA08M

 

JAK DOKONAĆ ZWROTU

 

Towar możesz przesłać na swój koszt za pomocą dowolnie wybranej firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Towar możesz również odesłać do paczkomatu ( jedynie do paczkomatu STA08M ). 

 

W przypadku zwrotu wykonaj następujące czynności:

1. Wypełnij formularz zwrotu dołączony do przesyłki.  
2. Wszystkie odsyłane produkty należy zapakować w torbę foliową lub pudełko. Możesz wykorzystać oryginalne opakowanie. Pamiętaj o starannym zapakowaniu produktu, gdyż ponosisz odpowiedzialność za dostarczenie go do firmy Eko Manufaktura.
3. Wyślij do nas przesyłkę z dopiskiem " Zwrot Towaru " . 

Adres zwrotny

Eko Manufaktura Sp. z o.o.

ul. Lipowa 3D

30 - 702 Kraków

 

LUB DO PACZKOMATU : 

kod paczkomatu STA08M

 

4. Gdy otrzymamy i zaakceptujemy zwrot, otrzymasz zwrot płatności. Więcej informacji znajduje się w punkcie „Zwrot płatności”.

 

 

REKLAMACJE

Eko Manufaktura zapewnia, że każdy produkt został dokładnie sprawdzony przed wysłaniem do klienta. Jeżeli mimo to produkt okaże się być uszkodzony lub wybrakowany, zwracamy równowartość wpłaty za produkt oraz koszty przesyłki.  Jeżeli klient życzy sobie otrzymać nowy produkt, należy złożyć nowe zamówienie.

 

Eko Manufaktura rozpatruje reklamacje zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego dotyczącymi rękojmi ( § 10 Regulaminu sklepu ).

 

Jeżeli decydujesz się na złożenie reklamacji, musisz skontaktować się z Eko Manufaktura w celu poinformowania nas o chęci złożenia reklamacji.Wypełnij formularz reklamacji dołączony do przesyłki oraz podaj przyczynę reklamacji. 

 

W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji (ewentualnie inne dane kontaktowe) oraz przedmiot reklamacji, jak również okoliczności uzasadniające reklamację. Brak podania danych osobowych może uniemożliwić udzielenie Klientowi odpowiedzi na reklamację. Z kolei brak podania przedmiotu reklamacji lub okoliczności uzasadniających reklamację może uniemożliwić rozpoznanie reklamacji lub też spowodować negatywne rozpatrzenie reklamacji.

Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Klienta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

Jeżeli Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa powyżej, uważa się, że uznał reklamację.

Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Klientowi na papierze lub innym trwałym nośniku ( np. e - mail ). 

 

Pamiętaj o starannym zapakowaniu produktu, gdyż ponosisz odpowiedzialność za dostarczenie go do nas. 

 

Gdy otrzymamy i uznamy reklamację za zasadną, otrzymasz zwrot płatności. 

 

ZWROT PŁATNOŚCI

ZWROT PŁATNOŚCI NASTĘPUJE NIEZWŁOCZNIE PO UZNANIU REKLAMACJI ZA ZASADNĄ. GDY PIENIĄDZE ZOSTANĄ ZWRÓCONE, OTRZYMASZ OD NAS WIADOMOŚĆ E-MAIL.

 

  • przelew internetowy : 
    W przypadku uznania reklamacji za zasadną, pieniądze zostaną niezwłocznie zwrócone na konto.

 

 

 

Kontakt : sklep@ekomanufaktura.eu